Etleva Durmishi

ETLEVA DURMISHI (1989) është psikologe dhe studiuese e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Ajo ka studiuar psikologji dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Kosovë, MaqedoniVeriore dhe në
Suedi. Fokusi i studimeve të saj është psikologjia politike dhe aplikimi I saj në shoqërinë tonë në
një periudhë kyçe të transformimit psiko-politik dhe psiko-social.Sa i përket aspektit profesional,
Etleva prej shumë vitesh është pjesë e projekteve dhe hulumtimeve të ndryshme psikosociale, të
implementuara kryesisht nga organizatat ndërkombëtare në Kosovë. Ky është libri i saj i tretë.

Nga Etleva Durmishi

Regjistrohu në newsletter

Njoftohu me email mbi librat e rinj, ofertat dhe shkrimet e fundit.